مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LSD

Leadt Significant Digit

رقم با کمترین ارزش.
LSD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود