مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PIP

Price Interest Point

کلمه پیپ در فارکس، کوچک ترین واحد ارزش نرخ ارز است که معیار اندازه‌گیری میزان تغییر قیمت در جفت ارزها می‌باشد. این واژه در بین تمامی معامله گران بازارهای بین الملل مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرض کنید اگر قیمت هر دلار به یورو ۷۶۹۴/۲ باشد و به ۷۶۹۶/۲ تغییر کند، می‌گوییم دو پیپ تغییر داشته است. اغلب مواقع رقم چهارم بعد از اعشار پیپ نامیده می‌شود.عموما معامله گران فارکس از پیپ برای نشان دادن سود و یا ضرر استفاده می­‌کنند.
مثلا وقتی یک معامله گر در یک معامله ۴۰ پیپ دریافت می کند یعنی ۴۰ پیپ سود کرده است. مقدار پول نقد به دست آمده به ارزش پیپ بستگی دارد.

ارزش پولی هر پیپ تحت تأثیر سه عامل است:
- جفت ارز در حال معامله
- مقدار معامله
- نرخ ارز

با توجه به توضیحات بالا، پیپ معیار اندازه گیری قیمت جفت ارزها است و هر پیپ یک ده هزارم قیمت جفت ارز می‌باشد. به نوعی به عدد چهارم بعد از ممیز PIP می‌گویند.
PIP
ارسال نظر

ارسال نظر