مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RSD

Serbian Dinar

دینار صربستان (به زبان بومی: Cрпски динар / Srpski dinar) با کد ایزوی RSD، یکای پول رایج در کشور صربستان است. مسئولیت کنترل این یکای پول برعهدهٔ بانک ملی صربستان قرار دارد.
RSD
ارسال نظر

ارسال نظر