مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DZD

Djazair Dinar

دینار الجزایر (Algerian dinar) (به زبان بومی: دینار جزائری) با کد ایزوی DZD، یکای پول رایج در کشور الجزایر است. مسئولیت کنترل این یکای پول برعهدهٔ بانک الجزایر قرار دارد.
DZD
ارسال نظر

ارسال نظر