مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QAR

Qatari Riyal

ریال قطر (به زبان بومی: ریال قطری) با کد ایزوی QAR، یکای پول رایج در کشور قطر است. مسئولیت کنترل این یکای پول برعهدهٔ بانک مرکزی قطر قرار دارد.
QAR
ارسال نظر

ارسال نظر