مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف J

Joule

ژول (Joule) یکای اندازه‌گیری انرژی و کار در سامانه استاندارد بین‌المللی یکاها یا دستگاه SI است. این یکا به افتخار جیمز ژول فیزیکدان انگلیسی نام‌گذاری شده‌است.

J
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود