مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف A

Ampere

آمپر یکای سنجش جریان الکتریکی در دستگاه SI است که به افتخار فیزیکدان فرانسوی، آندره-ماری آمپر نامگذاری شده‌است.

عده آمپرها را معمولاً آمپراژ می‌گویند. برای اندازه‌گیری جریان الکتریکی از دستگاهی که آن را آمپرسنج می نامند استفاده می‌شود.
A
ارسال نظر

نظرات کاربران

آوا در 13 مهر 1399 گفته:

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوبه ٢٠ ٢٠

ارسال نظر