مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف F

Farad

فاراد (farad) (نماد: F) یکایی است برای بیان میزان ذخیره الکتریکی که به افتخار فیزیک‌دان انگلیسی مایکل فارادی نام‌گذاری شده‌است.
F
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود