مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ECPM

Effective Cost Per Mille

عبارت eCPM به معنای هزینه موثر تبلیغات به صورت هر ۱۰۰۰ نمایش هست. این مقدار برای کمپین های تبلیغاتی CPC قابل سنجش هست. به این منظور که شما را آگاه میسازد که اگر کمپین تبلیغاتی را به حالت CPM شروع میکردید، هزینه شما چقدر میشد.
ECPM
ارسال نظر

ارسال نظر