مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NMI

Nautical Mile

مایل دریایی یا میل دریایی یک واحد اندازه‌گیری طول است که اندازه تقریبی آن یک درجه جغرافیایی است. مایل دریایی در سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها قرار ندارد و بیشتر در دریانوردی و هوانوردی استفاده می‌شود. این واحد در حقوق بین‌الملل و معاهدات مربوط به حقوق دریاها به ویژه برای تعیین آب‌های سرزمینی نیز مورد استفاده است.
NMI
ارسال نظر

ارسال نظر