مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UA

Unit Astronomical

واحد نجومی که با نماد UA یا ua و (astronomical unit) با نماد AU یا au نمایش داده می‌شود یکی از یکاهای طول است. بیشترین فاصلهٔ زمین تا خورشید؛ که حدود ۱۵۰ میلیون کیلومتر یا ۹۳ میلیون مایل است، برابر با یک واحد نجومی در نظر گرفته شده‌است.

هرچند که گردش زمین به دور خورشید در یک مدار بیضوی صورت می‌گیرد ولی سالانه در یک دور کامل اوج و حضیض خورشیدی میانگین فاصلهٔ این سیاره تا خورشید رقم تقریباً ثابتی به دست می‌دهد، که در آغاز مبنای اندازهٔ مقداری واحد نجومی قرار گرفت ولی اکنون در سطح بین‌المللی توافق شده که بیشترین فاصله که همان اوج است مبنا قرار گیرد. این فاصله دقیقاً برابر با ۱۴۹٬۵۹۷٬۸۷۰٬۷۰۰ متر (۹۲٬۹۵۵٬۸۰۷٫۲۷ مایل) پذیرفته شده‌است؛ (بسیار نزدیک به ۱۵۰ میلیون کیلومتر یا ۹۳ میلیون مایل).
UA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود