مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CEC

Consumer Electronics Control

CEC یک ویژگی HDMI است که به کاربر اجازه می دهد تا حداکثر 15 دستگاه دارای CEC را که از طریق HDMI به هم متصل می شوند، فرمان داده و کنترل کند، تنها با استفاده از یکی از کنترل های از راه دور (به عنوان مثال) با کنترل تلویزیون، ستاپ باکس و پخش کننده دی وی دی تنها با استفاده از کنترل از راه دور تلویزیون). CEC همچنین به دستگاه‌های دارای CEC اجازه می‌دهد تا بدون دخالت کاربر یکدیگر را فرمان داده و کنترل کنند.: §CEC-3.1.

این یک گذرگاه سریال دو طرفه یک سیم است که بر اساس پروتکل استاندارد CENELEC AV.link برای انجام عملکردهای کنترل از راه دور است.[46] سیم کشی CEC اجباری است، اگرچه اجرای CEC در یک محصول اختیاری است.: §8.1  در مشخصات HDMI 1.0 تعریف شده و در HDMI 1.2، HDMI 1.2a و HDMI 1.3a به روز شده است (که تایمر و دستورات صوتی را به باس).: §§CEC-1.2,CEC-1.3,CEC-3.1,CEC-5  آداپتورهای USB به CEC وجود دارند که به رایانه اجازه می‌دهند دستگاه‌های دارای CEC را کنترل کند.
CEC
ارسال نظر

ارسال نظر