مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FAC

Fast Attack Craft

شناور تندرو تهاجمی
شناور تندرو تهاجمی نوعی شناور جنگیِ کوچک، سریع، چابک و دارای قابلیت تهاجمی است که به توپ، موشک‌های ضدکشتی یا اژدر مسلح می‌شود.
FAC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود