مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VR

Virtual Reality

VR به فارسی، واقعیت مجازی، یک دستگاه برای بازی مجازی یا فیلم تماشا کردن، به کار می رود.
VR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود