مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CVT

Capacitor Voltage Transformer

CVT شبيه به PT يا VT كه در ساخت آن خازن يا همان كاپاسيتور بكار رفته است و براي ولتاژهاي خيلي فشار قوي بكار ميرود.
CVT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود