مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CMM

Coordinate Measuring Machine

ابر ِ نقاط مجموعه ای از راسها در سامانه مختصات سه‌بعدی است. مهندسی معکوس، هنر تبدیل ابر نقاط به مدل سه‌بعدی CAD می­باشد. ابر نقاط مجموعه سه­‌بعدی از نقاط است که خصوصیات سطح خارجی یک شیئ را توصیف می­کنند. این نقاط از آنالیز محیط پیرامون شیئ و جمع­آوری اطلاعات از شکل ظاهری آن به کمک یک اسکنر سه­بعدی به دست می­آیند. تکنولوژی به کار رفته در جمع آوری اطلاعات از سطح شکل، در دو نوع تماسی و بدون تماس می­باشد. در حالت تماسی از دستگاه­های (CMM) و در حالت بدون تماس از لیزر و نور ساخت یافته استفاده می­شود.
CMM
ارسال نظر

ارسال نظر