مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CTC

Centeral Traffic Control

این عبارت مخفف در راه آهن کاربرد دارد و به معنای کنترل سوزنهای ایستگاه ها از یک مرکز میباشد به طوریکه با یک کلیک در مرکز ترافیک میتوان سوزنهای یک ایستگاه با فاصله زیاد از مرکز را تغییر داد ومسیر را برای حرکت قطار تعیین کرد.
CTC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود