مخفف کلمه CHTML


( Compact Hypertext Markup Language ) نسخه ساده شده از HTML که از آن برای ایجاد صفحات وب برای سرویس NTT DOCOMO iMode در گوشی های موبایل استفاده می شود . CHTML بطور خاص برای iMode استفاده می شود که فقط در ژاپن و همچنین توسط چند اپراتور در اروپا استفاده می شود. اکثر گوشی ها و اپراتورها در عوض از استاندارد XHTML برای وب سایت های موبایل استفاده می نمایند.
CHTML

بازگشت به صفحه قبل