مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LBT

مخفف عبارت LBT

Large Binocular Telescope
تلسکوپ ال‌بی‌تی (LBT) نام بزرگ‌ترین و...
ESOL

مخفف عبارت ESOL

English for Speakers of Other Languages
آزمون ESOL : همه ساله بیش از چهار...