مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MSC

مخفف عبارت MSC

Mobarakeh Steel company
شرکت فولاد مبارکه اصفهان، بزرگ‌ترین...
IMIDRO

مخفف عبارت IMIDRO

Iranian Mines And Mining Industries Development And Renovation Organization
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع...