مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ESOL

English for Speakers of Other Languages

آزمون ESOL : همه ساله بیش از چهار میلیون نفر در 130 کشور جهان در آزمون های مختلف دانشگاه کمبریج شرکت میکنند. این آزمون ها در سرتاسر دنیا شناخته شده بوده و مدارکی که توسط این دانشگاه صادر میشوند در سطح بین المللی از طرف بیش از 13000 سازمان و مؤسسه آموزشی به عنوان مدارک معتبر مهارتهای زبان انگلیسی به رسمیت شناخته می شوند.
ESOL
ارسال نظر

ارسال نظر