مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FOP

Freedom Of Panorama

آزادی پانوراما به اختصار FOP اشاره دارد به بخشی از قانون حق تکثیر آلمان (Panoramafreiheit) که اجازه می‌دهد از آثاری (مانند ساختمان) که به طور دائمی در اماکن عمومی قرار گرفته‌اند عکسبرداری یا تصویرسازی (مانند نقاشی) کرد و بدون نقض حق تکثیر احتمالی آن آثار، آنرا منتشر کرد.
FOP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود