مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WTD

World Toilet Day

۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) روز جهانی توالت (WTD) است و سازمان ملل متحد نیز هر ساله به همین مناسبت آماری را از افرادی که به توالت دسترسی ندارند منتشر می کند.

روز جهانی توالت در سال ۲۰۰۱ توسط سازمان جهانی توالت تاسیس شد. دوازده سال بعد، در سال۲۰۱۳، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جهانی توالت را یک روز رسمی اعلام کرد.
WTD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود