مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JREF

James Randi Educational Foundation

بنیاد آموزشی جیمز رندی (مخفف JREF) یک سازمان غیر انتفاعی است که در سال ۱۹۹۶ توسط شعبده‌باز و شکاک جیمز رندی بنیان نهاده شده‌است و در حال حاضر رئیس آن دی جی گروتی می باشد. هدف JREF شامل آموزش عمومی و رسانه‌ها درباره خطر پذیرش باورهای اثبات‌نشده، و حمایت از پژوهش درباره صحت ادعاهای ماوراطبیعه در شرایط علمی تجربی و کنترل‌شده‌است.

این بنیاد ۱ میلیون دلاری جایزه برای هر فردی که بتواند ادعای قدرت ماوراطبیعه یا فراهنجار را زیر شرایط کنترل‌شده علمی ثابت کند تعیین کرده‌است. همچنین یک صندوق دفاع قانونی از کسانی که به دلیل انتقاد و تحقیق خود توسط مدعیان ماوراطبیعه مورد حمله قرار گرفته‌اند تخصیص داده‌است.

این سازمان از طریق مشارکتهای عمومی، کمک‌های مالی و کنفرانس‌ها تأمین می‌شود. وبگاه بنیاد، وبلاگی در randi.org به صورت روزانه منتشر می‌کند، که شامل آخرین اخبار و اطلاعات در رو کردن دست مدعیان ماوراطبیعه است.
JREF
ارسال نظر

ارسال نظر