مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف K

Kilo

منظور از K در مقابل اعداد به معنای هزار می‌باشد. به عنوان مثال در اینستاگرام یا توئیتر، وقتی در مقابل تعداد فالو 2k مشاهده می‌کنید، یعنی کاربر۲ هزار نفر فالو دارد.
K
ارسال نظر

ارسال نظر