مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BIH

مخفف عبارت BIH

Bosnia and Herzegovina
تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین نماینده...
IKEV2

مخفف عبارت IKEV2

Internet Key Exchange Version 2
پروتکلی که امروزه استفاده از آن رایج...