مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LEZ

Low-Emission Zone

محدوده ترافیکی با انتشار گازهای آلاینده کمتر (LEZ) یک ناحیه از پیش تعریف شده‌است که بمنظور کمک به بهبود کیفیت آلودگی‌هوا؛ دسترسی برخی از وسایل نقلیه آلاینده به آن محدود یا ممنوع شده‌است.

این قانون ممکن است به نفع وسایل نقلیه‌ای همچون: خودروهای هیبریدی الکتریکی ویا وسایل نقلیه بدون آلایندگی (سبز) همچون وسایل نقلیه تمام برقی است.

محدوده ترافیکی با آلایندگی صفر نیز همانند محدوده ترافیکی با انتشار گازهای آلاینده کمتر است، با این تفاوت که تنها خودروهای با آلایندگی صفر مجوز ورود به آن را دارا می‌باشند.

در محدودی مثل این، ورود تمامی وسایل نقلیه دارای موتور احتراق داخلی ممنوع شده‌اند، که حتی این محدودیت شامل خودروهای هیبریدی نیز می‌شود.

تنها خودروهای تمام برقی مجاز به تردد در این ناحیه می‌باشند، حرکت با پایی پیاده یا دچرخه سواری و نیز وسایل نقلیه عمومی همچون تراموا، اتوبوس‌های برقی و وسایلی از این دست.
LEZ
ارسال نظر

ارسال نظر