مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MRAP

Mine Resistant Ambush Protected

اِمرَپ (MRAP) که مخفف کلمه‌های «Mine-Resistant Ambush Protected» است به معنی مقاوم و محافظت شده در برابر مین و کمین می‌باشد. امرپ یک اصطلاح برای وسایل نقلیه نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا است که به عنوان بخشی از برنامه امرپ و به طور خاص برای مقاومت خودروها در برابر بمب کنارجاده‌ای (IED) و کمین‌ها طراحی شده‌اند. در سال ۲۰۰۷ برنامه امرپ وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به عنوان پاسخی به افزایش تهدیدات بمب کنارجاده‌ای در طول جنگ عراق آغاز شد. ایالات متحده از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ تحت برنامه امرپ بیش از ۱۲٬۰۰۰ وسیله نقلیه مختلف امرپ را در عراق و افغانستان مستقر کرد. کاربران خودروهای امرپ ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای هم پیمان آمریکا هستند.
MRAP
ارسال نظر

ارسال نظر