مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NRC

Nuclear Regulatory Commission

کمیسیون ساماندهی هسته‌ای ایالات متحده آمریکا مشهور به NRC، یک سازمان دولتی در آمریکا است که از ۱۹۷۴ تا کنون مسئولیت کنترل و توسعه انرژی هسته‌ای در ایالات متحده آمریکا را داشته است.

این سازمان جایگزین کمسیون انرژی اتمی ایالات متحده آمریکا شد.
NRC
ارسال نظر

ارسال نظر