مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PNNL

Pacific Northwest National Laboratory

آزمایشگاه ملی شمال غربی پاسیفیک مشهور به (PNNL) یک مرکز علمی فدرال در ایالت واشینگتن آمریکا است.
PNNL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود