مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PWR

Pressurized Water Reactor

راکتور آبی فشرده معروف به راکتورهای PWR، یکی از نخستین انواع راکتورهای صنعتی انرژی هسته‌ای تولید شده در جهان است.
PWR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود