مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ODD

Oppositional Defiant Disorder

اختلال نافرمانی مقابله جویانه (ODD) در ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5) به عنوان یک الگوی خلق عصبی/تحریک پذیر، رفتار مجادله/مقابله ای، یا تلافی جویانه که حداقل شش ماه تدوام داشته باشد، تعریف شده‌است. برخلاف کودکان دچار اختلال سلوک (CD)، کودکان دچار اختلال نافرمانی مقابله جویانه نسبت به افراد یا حیوانات پرخاشگر نیستند، اموال را تخریب نکرده، و الگوی دزدی یا فریب نشان نمی‌دهند. اختلال نافرمانی مقابله ای (Oppositional defiant disorder) یک نوع اختلال رفتاری است، که معمولا در کودکان مشاهده می شود. معمولا کودکانی که به این اختلال مبتلا هستند، در مقابل کسانی که در موضع قدرت هستند، رفتارهایی همراه با خشونت، نافرمانی، لجبازی و خشم دارند.

این کودکان نسبت به واکنش دیگران بسیار حساس بوده و در مقابل دستورها و درخواست های آنها مقاومت می کنند. این کودکان در جمع خانواده، دوستان، هم کلاسی ها و حتی در سنین بالاتر در محیط کار نیز با این رفتار، مشکلات زیادی برای خود درست می کنند.
ODD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود