مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VOD

Video On Demand

VOD سرويس پخش ويديو و فايل های تصويری بر روی بستر IP می باشد كه كاربرد آن در پخش برنامه های تلويزيوني، پخش زنده همايش ها، كنفرانس ها و يا مسابقات ورزشی می باشد.
در اين سناريو کاربران پس از انتخاب تصاوير ويديويی ، وارد سيستم احراز هويت می شوند، و سپس بعد از وارد کردن شناسه کاربری و رمز خود، می توانند به اطلاعات موجود دسترسی پيدا کنند. اين عمل با يکی از پروتکل های احراز هويت مانند LDAP صورت می گيرد.

مزایای استفاده از راهکار VOD:
- پخش زنده کنفرانس ها و همایش ها
- پخش زنده بروی وب سایت
- استفاده از بستر ارتباطی قابل اطمینان WIMAX
VOD
ارسال نظر

ارسال نظر