مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WTA

مخفف عبارت WTA

Women's Tennis Association
WTA نام سازمانی است که در سال 1973 برای...
LBL

مخفف عبارت LBL

Lawrence Berkeley National Laboratory
آزمایشگاه ملی لارنس برکلی مشهور به LBL...
IKEA

مخفف عبارت IKEA

Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd
ایکِیا (IKEA) یا آیکیا یک شرکت محصولات...