مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NYSE

مخفف عبارت NYSE

New York Stock Exchange
بازار بورس نیویورک بزرگ‌ترین بازار بورس...
BC

مخفف عبارت BC

British Columbia
کلمبیا (BC) غربی‌ترین استان کانادا است....
ULM

مخفف عبارت ULM

University of Louisiana at Monroe
دانشگاه لوئیزینا واقع در شهر مونرو...
SCO

مخفف عبارت SCO

Southern College of Optometry
دانشگاه اوپتومتری جنوبی (SCO) تاسیس...
MLO

مخفف عبارت MLO

Mount Laguna Observatory
رصد خانه مانت لاگونا که به اختصار ( MLO...