مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CCA

مخفف عبارت CCA

California College of the Arts
دانشگاه هنر کالیفرنیا (CCA) در سال ۱۹۰۷...
ILO

مخفف عبارت ILO

International Labour Organization
سازمان بین‌المللی کار یکی از موسسات...