مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MIS

مخفف عبارت MIS

Masjed i Soleyman
مسجدسلیمان یکی از شهرهای استان خوزستان...
NYC

مخفف عبارت NYC

New York City
نیویورک پرجمعیت‌ترین شهر ایالت نیویورک...