مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PACS

مخفف عبارت PACS

Picture Archieving and Communication System
سامانه بایگانی و تبادل تصویر معروف به...
TDMA

مخفف عبارت TDMA

Time Division Multiple Access
TDMA یک تکنولوژی دیجیتال موبایل است ....
QCIF

مخفف عبارت QCIF

Quarter Common Intermediate Format
اندازه استاندارد تصاویر ایجاد شده توسط...
فرا

مخفف عبارت فرا

فعالان رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی
مجمع فعالان فناوری اطلاعات و رسانه‌‎های...