مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QCIF

Quarter Common Intermediate Format

اندازه استاندارد تصاویر ایجاد شده توسط دوربن های ویدئویی و دوربین های دیجیتال با وضوح پایین . تصاویر QCIF به عرض 176 پیکسل و طول 144 پیکسل می باشند. ( ۱۷۶x ۱۴۴ ) QCIF از CIF و QVGA ، VGA کوچکتر هستند.
QCIF
ارسال نظر

ارسال نظر