مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DSL

مخفف عبارت DSL

Digital Subscriber Line
خط دیجیتال مشترک (دی اس ال) یا (DSL) از...
DOI

مخفف عبارت DOI

Digital Object Identifier
نشانگر دیجیتالی شیء ، یک رشتهٔ نویسه...
CD

مخفف عبارت CD

Compact Disk
لوح فشرده یا سی‌دی یک لوح گرد نوری است...