مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DDC

Display Data Channel

کانال نمایش داده (DDC) یک کانال ارتباطی بر اساس مشخصات گذرگاه I2C است. HDMI به طور خاص به دستگاه نیاز دارد که کانال داده نمایش پیشرفته (E-DDC) را اجرا کند، که توسط دستگاه منبع HDMI برای خواندن داده های E-EDID از دستگاه سینک HDMI استفاده می شود تا بفهمد چه فرمت های صوتی/تصویری می تواند داشته باشد.[5 ]: §§8.1,CEC-1.2–CEC-1.3  HDMI مستلزم آن است که E-DDC سرعت حالت استاندارد I2C (100 کیلوبیت بر ثانیه) را اجرا کند و به آن اجازه می دهد تا به صورت اختیاری سرعت حالت سریع (400 کیلوبیت بر ثانیه) را پیاده سازی کند. : §4.2.8

کانال DDC به طور فعال برای محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا (HDCP) استفاده می شود.
DDC
ارسال نظر

ارسال نظر