مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RAGE

Rockstar Advanced Game Engine

موتور بازی پیشرفته راک‌استار (RAGE) یا رِیج نام یک موتور توسعه بازی است که توسط تیم برنامه‌نویسی و توسعه گروه راک‌استار سن‌دیگو توسعه داده شده است. این موتور از سال ۲۰۰۶ به بعد برای ساخت تمامی محصولات راک‌استار مورد استفاده واقع شده است. این موتور تاکنون قابلیت ساخت بازی‌های مخصوص کنسول‌های نسل ششم و نسل هفتم و نسل هشتم و نهم را داشته است.
RAGE
ارسال نظر

ارسال نظر