مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ACC

Asian Cricket Council

انجمن کریکت آسیا ، (ACC) یک سازمان است که در سال ۱۳۶۲ (۱۹۸۳ میلادی) برای حمایت از ورزش کریکت در آسیا بنیاد نهاده شد. انجمن کریکت آسیا جزئی از انجمن بین‌المللی کریکت است و در حال حاضر شامل ۴۳ اتحادیه است که عضو آن شده‌اند. ریاست کنونی انجمن، نظم‌الحسن پاپل است.
ACC
ارسال نظر

ارسال نظر