مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRISSF

Iranian Shooting Sport Federation

فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران (مخفف انگلیسی: IRISSF و کد بین‌المللی: IRI) محل اداره ورزش تیراندازی در کشور ایران می باشد.
IRISSF
ارسال نظر

ارسال نظر