مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BIPM

مخفف عبارت BIPM

Bureau International des Poids et Mesures
اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها،...
FIBA

مخفف عبارت FIBA

International Basketball Federation
فدراسیون بین‌المللی بسکتبال (به...