مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ICPO

مخفف عبارت ICPO

International Criminal Police Organization
پلیس بین‌الملل یا اینترپل، سازمانی...
IAA

مخفف عبارت IAA

International Advertising Association
سازمان جهانی تبلیغات IAA یا اتحادیه...