مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UPU

مخفف عبارت UPU

Universal Postal Union
اتحادیه جهانی پست (UPU) نخستین انجمن در...
GAISF

مخفف عبارت GAISF

General Association of International Sports Federations
انجمن جهانی فدراسیون ورزش‌های بین‌المللی...
ICPO

مخفف عبارت ICPO

International Criminal Police Organization
پلیس بین‌الملل یا اینترپل، سازمانی...
IAA

مخفف عبارت IAA

International Advertising Association
سازمان جهانی تبلیغات IAA یا اتحادیه...