مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

INGO

مخفف عبارت INGO

International Non-Governmental Organization
سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی...
IADS

مخفف عبارت IADS

International Association of Dental Students
انجمن بین‌المللی دانشجویان دندانپزشکی...
شاپا

مخفف عبارت شاپا

شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها...
IFRS

مخفف عبارت IFRS

International Financial Reporting System
بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی...