مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QOS

Quality Of Service

یک سرویس جهت بهبود کیفیت ارتباطات می باشد.
هم راه حلهای سخت افزاری و هم راه حلهای نرم افزاری متداولی دارد. مهمترین عملیاتی که سرویس های QOS انجام می دهند، اولویت بندی کردن بسته های اطلاعاتی هستش.
QOS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود