مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IIHF

International Ice Hockey Federation

فدراسیون بین‌المللی هاکی روی یخ نهادی بین‌المللی است که در سال ۱۹۰۸ تأسیس شد و از آنزمان تاکنون اداره‌کننده مسائل هاکی روی یخ در سطح جهان است. اداره مرکزی آن در شهر زوریخ در کشور سوئیس قرار دارد.
از جمله مسئولیتهای فدراسیون بین‌المللی هاکی روی یخ، رتبه بندی برترین تیمهای ملی هاکی روی یخ کشورهای عضو و مسئول تهیه و نظارت بر قوانین ورزش هاکی است.
IIHF
ارسال نظر

ارسال نظر