مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CCIP

Cisco Certified Internetwork Professional

مدرک حرفه‌ای شبکه بندی سیسکو
CCIP
ارسال نظر

ارسال نظر